Меню
Your Cart
Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.

Политика за поверителност на лични данни

Политика за поверителност на лични данни


Защитата на Вашите лични данни на нашите потребители е важна грижа за нас. Настоящата политика за поверителност на лични данни определя как, защо и кога VIP Deals използва лични данни на потребителите си след предварително съгласие.

Тя е изготвена съобразно настоящето законодателствто и Регламент 2016/679 на Европейския съюз (GDRP) за защита на личните данни.

Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате услугите ни. Написана е по максимално конкретен и ясен начин, доколкото е възможно, за да Ви улесни в прочитането и разбирането ѝ.Важна информация за защита на личните Ви данни: 

При използването на този сайт е важно е да знаете, че:

-Регистрирайки се в платформата ни, Вие се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.

-Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в Политиката, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на Платформата ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите Лични данни за използване на услугите на нашата платформа би означавал отказ да използвате съответните услуги или да осъществите достъп до .

-В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например: спазване на законовите задължения на Администратора; необходимост за изпълнение на договор и др

- Контролният орган по отношение на защитата на Лични данни е: Комисия за защита на личните данни.

- Ако сте предоставили лични данни и желаете да упражните правото си за отписване на личните данни от нашата система можете да го направите като изпратите съобщение чрез формата ни за контакт “Контакти“.

Информация за дружеството, което обработва личните ви данни: 

Фирма: ВИП Електроникс ЕООД

Седалище: гр. Пловдив, ул. Баучер 31

МОЛ: Тодор Бояджиев

ЕИК: 205870719


Инфopмaция oтнocнo ĸoмпeтeнтния нaдзopeн opгaн:

Haимeнoвaниe: Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни

Ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: гp. Coфия 1592, бyл. „Πpoф. Цвeтaн Лaзapoв” № 2

Дaнни зa ĸopecпoндeнция: гp. Coфия 1592, бyл. „Πpoф. Цвeтaн Лaзapoв” № 2

Teлeфoн:02 915 3 518

Еmаіl: kzld@gоvеrnmеnt.bg, kzld@срdр.bg

Уeб caйт: www.срdр.bg

 

 

Как използваме Вашите данни?

Предоставените от посетителите и  потребителите данни се използват при осъществяване и обработка на поръчки, промоционални оферти, статистически анализ за продажби и подобряване на услугите на сайт, техническа поддръжка и логистика.

Каква лична информация се събира?

Според различните видове потребители на сайта VipDeals, събира следната информация:

1.Информация за посетител - посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си страница, част от Платформата, или посещава различни нейни секции и страници (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт или ресурс). При посещение на ссайта от посетител може да бъдат обработвани: Онлайн идентификатори, съхранени в локални “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; Данни за местонахождение, посочвани от посетителя; Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от посетителя в Платформата; Преференции на посетителя относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на платформата; Информация за вида на използвания браузър/устройство.

-Цел на обработването на дании: Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Платформата; Преброяване на посещаемостта на Платформата; Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.

- Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка „бисквитка“ (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.

-Правно основание за обработването: Съгласие с  Политиката за бисквитки посочена в сайта.

2. Имейл абонати  - всеки Посетител, който е извършил абониране за автоматичен електронен имейл бюлетин на Платформата, за получаване на писма по имейл, съдържащи различни единици информация от Платформата, търговски предложения и други. Електронният имейл бюлетин се изпраща директно от Администратора, без използване на външни посреднически услуги.

-Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, Имейл адрес, Данни за местонахождение, неизменна част от предоставянето на услугата, Информация за използвания браузър/устройство.

-Цели на обработването: Осигуряване на възможност и обслужване на електронни абонаменти (Имайл бюлетини), за които посетители се записват (абонират) - за получаване по Имайл на различни единици информация от Платформата, търговски предложения и други.

-Срок за съхранение: До прекратяване на абонамента от страна на абоната или от страна на Администратора.

-Правно основание за обработването: Съгласие за включване в списък с получатели (абониране за Имайл  бюлетин).

3. Регистрирани потребители

-Регистриран потребител е всеки Посетител, който е осъществил своя регистрация в Платформата, чрез въвеждане на Имайл адрес (и/или потребителско име) и парола, с което действие създава свой т.нар профил или акаунт.

-Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Основни задължителни данни: Имена, Имайл адреси, IP адреси; Незадължителни данни, въвеждани от потребителя: Телефонен номер, Снимка/Аватар, Facebook профил, Други данни: Информация за извършени действия от потребителя в Платформата, Информация за използвания браузър/устройство.

-Цели на обработването: Осигуряване на възможност и поддръжка потребителят да регистрира свой акаунт, даващ възможност за използване на услуги на Платформата, като: сключване на договори от разстояние за извършване на покупки, поддържане на потребителски профил и др.

-Срок за съхранение: До  закриване на профила на абоната, което в този случай се счита и за оттегляне на съгласието.

-Правно основание за обработването: Съгласие с Общите условия на сайта при регистриране на профил.

4. Регистрирани потребители, чрез външни инструменти - Когато Потребител с цел регистрация (или впоследствие след регистрация) използва инструментите за създаване на връзка между акаунта му в Платформата и акаунта му във Facebook, с това свое действие той оторизира Администратора да получи частични негови данни от профила му в съответната външна услуга, позволени от страна на Потребителя за предоставяне чрез настройките му в съответната външна услуга, при което:

- Администраторът може да получи данни на Потребителя, като Имена, Пол, Възраст, Местоживеене, Снимка/Аватар, които данни се добавят към създадения акаунт на Потребителя в Платформата.

- Администраторът може да получи данни на Потребителя за взаимовръзки с други потребители (онлайн приятелства), които данни се добавят към данните за Потребителя в Платформата (прехвърляне на онлайн приятелства).

- Администраторът може да получи възможност чрез съответната външна услуга да изпраща известия до Потребителя, изпращани в рамките на съответната външна услуга, с комуникационни или маркетингови цели (например: частни известия във Facebook).

Информацията, която чрез автоматични технически средства Администраторът може да получи и обработва по описания начин, се определя изцяло от Потребителя – чрез неговите настройки в рамките на съответната външна услуга (Facebook, Google), в която той има акаунт и който акаунт е решил да свърже с акаунта си в Платформата. Регистрирането на потребителя с тези външни услуги се приема за съгласие за обработване на данните, предоставени чрез тях.

5. Съхраняване на данни след поръчки: Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.а  Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

За какво се използвт личните Ви данни след като заявите поръчка?

Vip Deals е в партньорски отношения с куриерска фирма EКОНТ ЕКСПРЕС. Личните данни на потребителите, предоставени при поръчка се предоставят на куриерската фирма, за реализирането на доставката на заявените артикули от клиента, чрез онлайн поръчка и заплащане им чрез наложен платеж от страна на клиента.Vip Deals предоставя следните лични данни на куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС: име и фамилия на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка, които потребителя предоставя доброволно при поръчка и се съгласява с настоящите условия.

 

Къде съхраняваме личните Ви данни?

Личните данни предоставени от посетителите и потребителите на сайта VIP Deals се съхраняват на сървъра на сайта на територията на Европейския съюз.

Защо използваме бисквитки?

Сайта използва бисквитки(cookies) за временно съхранение на малки частици информация, с цел коректно функциониране и предоставяне на максимално добри услуги. Подробна информация за видовете използвани бисквитки, настройки, изтриване и др., можете да намерите в следния документ - Политика за бисквитките.

Как да оттеглите съгласието си за използване на предоставените от Вас лични данни?

Ако сте предоставили лични данни и желаете да упражните правото си за отписване на личните данни от нашата система можете да го направите като изпратите съобщение чрез формата ни за контакт „контакт“.

 

Допълнителна информация:

1. Повече информация за начина на работа на Платформата можете да намерите в Общите условия за ползване на сайта, от които Настоящата политика е неизменна част.

2. Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.